top of page

Vilkår og betingelser 

​Generelle oplysninger og kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice:

E-mail: info@tjoooze.com 

 

Firmaoplysninger 

Tjoooze ApS 

CVR-nr. 41 39 20 29 

Falkonervænget 33, 1. tv. 

1952 Frederiksberg C 

Generelle brugerbetingelser for Tjoooze 

Venligst læs følgende vilkår og betingelser grundigt inden du går i gang med at sign up og anvende Tjoooze App. Såfremt du giver din accept til at bruge Tjoooze, er du også underlagt disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke ikke er enig i disse vilkår og betingelser, skal du ikke godkende. 

 

Tjoooze stiller en tilpasset abonnementstjeneste til rådighed, som giver vores abonnent adgang til Tjoooze App via Google Play og App Store. 

 

Abonnement: 

Dit Tjoooze abonnement løber, indtil det opsiges. For at bruge Tjoooze-tjenesten skal du angive en betalingsmåde (betalingskort). "Betalingsmåde" betyder en aktuel, gyldig og anerkendt betalingskort (se pkt. betaling). Medmindre du afmelder abonnementet inden udløbsdatoen, giver

du os tilladelse til at trække abonnementsgebyret for den følgende faktureringsperiode via den oplyste betalingsmåde (betalingskort). 

Gratis prøveperioder: 

Dit Tjoooze abonnement kan starte med en gratis prøveperiode. Varigheden af den gratis prøveperiode for abonnementet vil blive angivet ved tilmeldingen, og hensigten er at lade nye abonnenter og visse tidligere abonnenter at prøve tjenesten. For nuværende tilfælde er der en 30 dages gratis prøveperiode. 

 

Tjoooze afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til eller varigheden af gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne. 

Vi trækker abonnementsgebyret for den følgende faktureringsperiode via din betalingsmåde (betalingskort) ved udgangen af den gratis prøveperiode, medmindre du afmelder abonnementet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Gå ind i din App, og se hvornår den gratis prøveperiode udløber. 

 

Fakturering og afmelding: 

Faktureringsperiode: Vi fakturerer dig for abonnementsgebyret for Tjoooze via din betalingsmåde på den specifikke faktureringsdato, der er angivet på siden "Login/min profil". Her kan du også annullere ved at aktivere “annullere abonnementet ved periodens udgang”.

 

Betalingsmåder: 

For at bruge Tjoooze skal du angive en betalingsmåde (I Stripe/angiv betalingskort). Du giver tilladelse til, at vi må opkræve betalinger ved brug af den betalingsmåde (betalingskort), der er tilknyttet din konto. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke sletter din konto, kan vi suspendere din adgang til Tjoooze tjenesten, indtil vi har opkrævet betalingen via en gyldig betalingsmåde. 

 

Opdatering af dine betalingsmåder (betalingskort): Du kan opdatere dine betalingsmåder (betalingskort) ved at gå ind på siden "login". 

 

Pris- og abonnementsændringer: 

Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde 30 dage efter, du har fået besked. 

 

Betaling & Betalingskort: 

På Tjoooze subscription kan du anvende følgende: 

Kort der er tilgængelig på Stripe subscription. Betaling er i danske kroner (DKK).

Ved betaling med kreditkort tillægges ingen gebyrer. Beløbet hæves på dit betalingskort, når du har godkendt vilkår og betingelser. Vi kan aldrig trække et større beløb end det, du har godkendt i bestillingsøjeblikket. 

 

Adgangskode og kontoadgang: 

Den abonnent, der oprettede Tjoooze-kontoen, og hvis betalingsmåde (betalingskort) bliver debiteret ("bruger"), har adgang til og kontrol over Tjoooze-kontoen. Du er ansvarlig for at opbevarer dit password på en sikker måde. Du må ikke udlevere dit password til en 3-part. Kontakt Tjoooze med det samme, hvis en uautoriseret person anvender din konto. 

 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret): 

Kontakt venligst kundeservice på info@tjoooze.com. Du har 14 dages fortrydelsesret. 

 

Tegning af abonnement: 

Du skal være 18 år og myndig for at tegne et Tjoooze abonnement. 

 

Gyldighed: 

Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser fortsat have fuld kraft og virkning.

Brug af App - guidelines: 

Alle Toooze udarbejdede opskrifter inden for de forskellige Brands er guidelines. Det er brugerens eget ansvar at blande den korrekte farveblanding ud fra guidelines i Tjoooze App (kalkulator). 

 

Tjoooze fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, om fuldstændigheden,nøjagtigheden eller pålideligheden ift blanding af de forskellige farve opskrifter jf. kalkulatoren. 

 

Tjoooze fraskriver sig ethvert ansvar for evt. spild i forbindelse med blanding af farve opskrifter. Det er abonnentens eget ansvar og risiko. 

Tjoooze fraskrive sig ethvert ansvar i brugen af App. Brug at App herunder recepterne i kalkulator samt brugen af kalkulator er på eget ansvar og egen risiko. 

Tjoooze fraskriver sig ethvert ansvaret for dit eget tab af data ifb med brugen af Tjoooze kalkulator (registrering af opskrifter og registrering af kunder).

bottom of page